Maandbericht April 2015

April leverde een positief rendement van 2.60%, waarmee het YTD-rendement is uitgekomen op bijna 14% en drie van de afgelopen vier maanden een plus lieten zien. Een bevestiging van de herstelsignalen die we vanuit verschillende grondstofmarkten zien. Olie, koper en zink braken uit dalende trends. Bij koper zagen we zelfs de sterkste rally in de afgelopen tien jaar. De stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid spelen hierbij zeker een rol, net als het feit dat de dollar, na een enorm sterke rally, terrein moest prijsgeven. Of we te maken hebben met een majeure top in de dollar of een tijdelijke daling moet de toekomst uitwijzen. Ook de Canadese dollar wint aan kracht t.o.v. de dollar, maar belangrijker voor ons, ook tegenover de euro. Een andere belangrijke indicator voor herstel is de waardering van grondstoffenbedrijven die recent zijn overgenomen. De prijs die daarbij wordt betaald voor de metalen in de grond is in korte tijd bijna verdubbeld, maar ligt nog wel veel lager dan een aantal jaren geleden.

Investeringen
Als gevolg van de westerse sancties zijn China en Rusland het afgelopen jaar enorm naar elkaar toe gegroeid. Dit heeft al geleid tot omvangrijke contracten, zoals het leveren van grondstoffen (energie) aan China en vergevorderde plannen voor de financiering van grote infrastructurele projecten. Voor de financiering van deze nieuwe 'Zijderoute' heeft China de Asian Infrastruture Investment Bank (AIIB) in het leven geroepen. Deze directe concurrent van de Wereldbank weet zich nu al gesteund door 60 landen, waaronder belangrijke Europese landen. Het feit dat ook Engeland een van de 'founding members' wordt, is een grote nederlaag voor de VS. Nu Tesla de markt voor energieopslag d.m.v. accu's gaat openbreken is de enorme marktpotentie opeens voor iedereen zichtbaar. Zoals tijdens onze jaarvergadering is verteld zal de enorme groei de komende jaren een grote druk op de beschikbaarheid van grondstoffen als grafiet, kobalt en lithium gaan zetten. De Q1-cijfers hebben grote verschillen tussen verschillende metaalproducenten laten zien. Waar sommigen duidelijk moeite hebben zwarte cijfers te schrijven, zijn er anderen die zelfs nu zeer winstgevend zijn.