Toezicht 

Het Commodity Discovery Fund voldoet aan alle door de wet- en regelgeving gestelde eisen en werkt daarbij samen met een groot aantal professionele dienstverleners. Het fonds is juridisch gezien een "Fonds voor Gemene Rekening", dat in Nederland is opgericht (2008) en hier ook is gevestigd en onder het UCITS-regime valt. 

Het toezicht is als volgt ingericht:

  • CDFund is geregistreerd/staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten  
  • CDFund staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank 
  • CDFund is aangesloten bij het KiFid

UCITS

UCITS is geïntroduceerd om meer transparantie en bescherming te bieden aan beleggers. De UCITS richtlijn is in lijn met de eerder bepaalde AIFMD, een soortgelijke richtlijn maar dan voor vastgoed- en hedgefondsen. De introductie heeft ervoor gezorgd dat alle fondsen, welke in de EU worden verhandeld, op dezelfde manier beschermd zijn. De bescherming komt voort uit de introductie van een zogenaamde bewaarder. De bewaarder controleert alle kasstromen van een fonds om zo fraude tegen te gaan. In Nederland wordt UCITS ook wel ICBE genoemd. Ook moeten beleggers uitgebreid worden geïnformeerd over het fonds door middel van de essentiële beleggersinformatie. Alle overige informatie is te vinden in een zeer uitgebreide prospectus.

Beheerder

De beheerder van het fonds is Commodity Discovery Management B.V, waarvan Willem Middelkoop, als initiatiefnemer en mede-oprichter, 50% van de aandelen bezit. De andere helft is, na het uitkopen van de mede-oprichters Jan Dobber (2014) en Edwin Bergshoeff (2016), in bezit van een zevental individuele participanten. 

Bestuurders

Het bestuur, dat zowel door de AFM als DNB is getoetst, wordt gevormd door Terence van der Hout en Willem Middelkoop. Zij werken al sinds 2005 samen om wereldwijd de beste grondstofontdekkingen op te sporen en de 'Discovery Investing' strategie verder te ontwikkelen.

AFM

Sinds 29 maart 2012 is de beheerder van het fonds, Commodity Discovery Management B.V., in het bezit van een AFM-vergunning. Per 21 juli 2014 is de vergunning omgezet en staat Commodity Discovery Management B.V. als beheerder van UCITS ingeschreven in het AFM-register, waardoor er sprake is van een nog stricter toezichtsregime. De AFM beoordeelt of aan alle relevante wetten en regels is voldaan en bekijkt of de juiste informatie wordt verstrekt via bijvoorbeeld het prospectus. Klik hier voor een link naar de AFM website.

DNB

De Nederlandsche Bank is een onafhankelijke centrale bank en heeft als toezichthouder de betrouwbaarheid van de bestuurders getoetst en controleertregelmatig of het Commodity Discovery Fund financieel gezond is.

KIFID

Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers. Kifid helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun bank, verzekeraar, tussenpersoon of andere financiële dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van onze Geschillencommissie. Zo helpt Kifid consumenten en ondernemers om tot een oplossing te komen, als alternatief voor de rechter.

Participantenadministratie

De belangen van de participanten worden beheerd door Bolder Group (voorheen Circle Partners), een internationale onafhankelijke dienstverlener. Bolder Group verzorgt de portefeuille- en partipantenadministratie en berekent maandelijks de netto vermogenswaarde van de portfolio. Via een helder overzicht en desgewenst via uw eigen internettoegang blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw participaties.

Financiële Dienstverlener

Caceis Bank, Netherlands branch is als onafhankelijke business partner wereldwijd actief en verzorgt de afhandeling van de orders.

Toezichthouder

Commodity Discovery Management B.V. werkt met Compliance Advies Financiële ondernemingen samen op het gebied van juridische compliance en regelgeving, AFM vergunning en advisering omtrent het Commodity Discovery Fund.

Accountants

Commodity Discovery Management B.V. wordt door Crowe Horwath Foederer geadviseerd en gecontroleerd. Het jaarverslag en de jaarrekening van het Commodity Discovery Fund worden jaarlijks door Ernst & Young Accountants gecontroleerd.

Fund Partners

Beheerder:Commodity Discovery Management B.V.
Administrateur:Bolder Fund Service (Netherlands) B.V.
Juridisch Eigendom:Stichting Legal Owner CDFund
Bewaarder:Caceis Investor Services B.V.

Juridisch Adviseur:

Loyens & Loeff

Accountant Fonds:Ernst & Young LLP
Financiële Dienstverlener:     CACEIS Bank, Netherlands Branch
Toezichthouder:Compliance Advies Financiële ondernemingen
Accountant Beheerder:Crowe Horwarth Foederer


Terug naar topBack to top