Portfolio

Model samenstelling portfolio

Equity                  60-90%
ETFs                    5-30%
Cash                    5-20%
Warrants             1-5%
Options               1-5%

Deze verdeling kan sterk fluctueren naar gelang de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid dit dicteren.
 

Geografische spreiding

Landen