Gaat de Comex kopje onder?

Goud-goeroe Jim Sinclair is gekomen met een opmerkelijke verklaring voor de sterke goudprijsstijging van gisteren (+3%). De goudvoorraden van de Comex, de instantie die de spot prijs van goud bepaalt, raken snel op.

De geforceerde dalingen in de goudprijs sinds april jl. als gevolg van de enorme verkopen van papieren goudcontracten op de Comex hebben een averechts effect gehad. Waar men dacht de vraag naar goud te drukken door de prijs onaantrekkelijk te maken, is er juist een enorme run op fysiek goud ontstaan, zowel bij particulieren alswel bij centrale banken. Het gevolg is dat vooral JP Morgan veel fysiek goud heeft moeten leveren, en dat de bodem van de Comex goudvoorraad in zicht komt. Binnen een tijdsbestek van een paar maanden is deze gedaald van 3 miljoen ounce naar net iets meer dan 1 miljoen ounce.

Sinclair verwacht daardoor dat de Comex binnen 90 dagen gedwongen zal worden om aan te kondigen dat er geen goud meer geleverd kan worden, en dat slechts settlement in cash plaats kan vinden. De Comex, het belangrijkste instrument van de Fed om de goudprijs te controleren,  gaat dan dus kopje onder. Sinclair ziet hier het begin van het einde van de goudmanipulatie waarbij de papieren goudprijs wegvalt in relevantie, en voorspelt een herwaardering van de goudprijs tot minsten $3,500.

23 juli 2013