Grondstoffenschaarste in 2030

Terwijl alle aandacht nu uitgaat naar de snel stijgende goud- en zilverprijzen, hebben wij onlangs een studie afgerond naar de toekomstige schaarste aan metalen. Op verzoek van een van de rijkste families van Nederland. Het slimme geld zeg maar.

Het rapport blijft geheim maar we mogen er wel uit citeren. Hier de belangrijkste conclusies:

Tussen nu en 2030 dreigen er grote en structurele tekorten in de grondstofsector. De vraag naar veel metalen stijgt, het aanbod blijft achter en de fysieke bovengrondse voorraden worden in een snel tempo opgebruikt. Vooral na 2020 zal er sprake zijn van oplopende stress in veel fysieke markten. Momenteel zien we een dergelijk effect al bij palladium, waar de prijs het afgelopen jaar bijna verdubbelde door fysieke tekorten.

De reden dat de vraag naar metalen hoogstwaarschijnlijk sterk blijft stijgen zijn de volgende;

– De mondiale middenklassen groeit dit decennium met 1,5 miljard mensen, naar 5 miljard mensen.
– Door verstedelijking gebruiken we meer metalen per capita dan ooit tevoren, het aantal mensen dat in steden leeft neemt ook de komende jaren nog sterk toe.
– Technologische ontwikkelingen, vooral door de energietransitie, leggen een enorme druk op een aantal metaalmarkten (koper, nikkel, kobalt).

Het aanbod blijft in veel metalen achter bij de vraag of zal zelfs gaan dalen. Hiervoor zijn de volgende redenen aan te wijzen;

– De beste ertslagen zijn vaak als eerste ontdekt en al ontgonnen, waardoor de hoeveelheid metaal per ton gesteende (grade) nu al decennia dalen, terwijl de kosten stijgen.
– Exploratiebudgetten zijn sterk teruggebracht de laatste jaren, mede als gevolg van de financiële crisis. Er is nu mondiaal sprake van te weinig projecten met potentie voor de bouw van nieuwe mijnen.
– Lage metaalprijzen hebben geleid tot een structurele onderinvestering, waardoor er de aankomende jaren te weinig productiecapaciteit online komt.

De mijnbouwsector behoort tot de meest inelastische markten ter wereld, nieuw aanbod komt traag op de markt ondanks een hogere prijs. Tekorten kunnen structureel worden. De grootste stress is te verwachten bij palladium, zink, nikkel, kobalt, koper, zilver en Rare Earth Elements (REE’s).

Voor beleggers waardevolle informatie, zeker gezien het feit dat de onderwaardering van grondstoffen de afgelopen vijftig jaar niet zo groot is geweest.

Ruben  Bijman en Willem Middelkoop, 28-8-2019