Informatie Juridisch Eigenaar

KvK
Statutenwijziging

Per 27 maart 2018 is de naam Stichting Bewaarder Commodity Discovery Fund gewijzigd in Stichting Legal Owner CDFund.