Krapte in de kopermarkt wordt groter ondanks handelsoorlog

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en zo’n beetje de hele wereld, lijkt geen effect te hebben op China’s behoefte aan grondstoffen, met name koper. Koperprijzen zijn sterk gedaald vanwege de door Trump uitgeroepen handelsoorlog, maar desondanks ligt importgroei over de afgelopen 9 maanden 15% hoger dan dezelfde periode vorig jaar.

Sterker nog, de vraag naar koper is zo groot dat Codelco, ’s werelds grootste producent, drie maanden vervroegd leveringscontracten voor 2019 heeft afgesloten, en nu bijna geen metaal beschikbaar meer heeft voor volgend jaar. Codelco geeft aan dat de vraag zeer sterk is (niet alleen uit China), dat inventarissen laag zijn, en dat de groei van het aanbod achterblijft bij de vraag-groei. Daarom betalen afnemers van koper steeds hogere premies om hun leveringen te waarborgen. Ook geeft het bedrijf aan dat er een reëel gevaar dreigt dat er volgend jaar onvoldoende koper beschikbaar zal zijn om in de vraag te voorzien.

Dit scenario is nu nog enigszins onder de radar, maar fysieke kopertekorten hebben een potentieel groot effect op de economie. Gegeven het strategische belang van dit metaal zullen partijen er veel aan doen om de aanvoer ervan veilig te stellen, en kun je verwachten dat de prijs van koper zal stijgen. De onder-investering in de exploratie naar grondstoffen, en dus ook koper, van de afgelopen jaren zorgt er nu al voor dat significante koperontdekkingen erg in trek zijn als overnamekandidaten. SolGold, onze grootste positie, heeft dit al deels ondervonden middels het 6% belang dat BHP in het bedrijf recentelijk heeft genomen. Wij geloven dat het bedrijf hier de komende tijd sterk van zal profiteren.

12 oktober 2018