Nieuws

Juni 2018 – Nieuwe medewerker
Sinds 1 juni is Gerben van der Zwan bij ons werkzaam als Manager Investor Relations.

April 2018 – Jaarvergadering participanten
De jaarlijkse participantenvergadering staat gepland op 20 april 2018 om 14:30 uur in Amsterdam (Muziekgebouw aan ‘t IJ). Participanten ontvangen t.z.t een uitnodiging per mail.

Februari 2018 – Wijziging bestuurders
Andor Lips heeft aangegeven elders een nieuwe uitdaging te hebben gevonden welke zijn carrière nieuwe perspectieven biedt en zal medio februari uit dienst treden. De rol van Andor zal worden verdeeld tussen de huidige bestuurders en mede-beleidsbepalers Willem Middelkoop en Terence van der Hout. De AFM heeft inmiddels ingestemd met deze wisseling.

December 2017 – Asset class
We hebben besloten om per 1 januari 2018 een asset class toe te voegen. Participanten die op nieuwe participaties inschrijven met een inschrijfbedrag van minimaal EUR 1.000.000,- ineens, zijn een management fee van 1,5% per jaar van de Net Asset Value verschuldigd, in plaats van de huidige 2%. De performance fee zal in dat geval 15% bedragen in plaats van 20%.

April 2017 – Jaarvergadering participanten
Onze jaarlijkse participantenvergadering zal worden gehouden op woensdag 19 april 2017 te Utrecht. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal per mail naar alle participanten worden verzonden.

September 2016 – Best presterende beleggingsfonds in 2016
Het Commodity Discovery Fund onder leiding van Willem Middelkoop staat met stip op de eerste plaats. Schumacher: ‘Het verplettert de concurrentie, die toch al niet te klagen heeft over goede rendementen.’ Lees verder, zie link

Augustus 2016 – Inschrijfkosten
Als gevolg van de gunstige ontwikkelingen van het fonds hebben wij besloten tot nader order de inschrijfkosten voor alle nieuwe investeringen en bijstortingen te schrappen met ingang van 1 oktober 2016.

Juli 2016 – Verlaging inschrijfbedrag
Wij informeren u graag dat het minimale inschrijfbedrag van EUR 45.000 per 1 juli jl. is verlaagd naar EUR 25.000. Hiermee komt investeren in ons fonds binnen het bereik van veel meer beleggers en dat biedt kansen.

Mei 2016 – Wisseling bestuurders en aandeelhouders
De in april aangekondigde bestuurswisseling heeft op vrijdag 6 mei plaatsgevonden. Mede-oprichter Edwin Bergshoeff heeft als fondsmanager, directeur en bestuurder, plaatsgemaakt voor Dr. Andor Lips. Andor, gepromoveerd als geoloog en jarenlang actief geweest in de exploratiesector, was sinds 2010 medeverantwoordelijk voor financieringen t.w.v. honderden miljoenen euro’s in nieuwe mijnbouwprojecten door ING in Amsterdam. Daarnaast is Terence van der Hout als bestuurder en mede-beleidsbepaler toegetreden tot de directie. De rol van Willem Middelkoop, als voorzitter binnen het nieuwe bestuur en 50% aandeelhouder van CDM, blijft in principe ongewijzigd. De AFM heeft inmiddels ingestemd met deze wisselingen.

 

 

Logo-CDFund-FC