Ruim 1000% winst op Northern Dynasty Minerals na verkiezing Donald Trump

Het Pebble project, al twee decennia geleden ontdekt, is ’s werelds grootste bekende en nog onontgonnen koper-goud afzetting. Gelegen in de natuurschoon van Alaska is het project veelal een magneet geweest van controverse. Northern Dynasty, de eigenaar van het project, is enkele jaren geleden het traject gestart om een mijnlicentie te verkrijgen, en is daarbij uiteindelijk tegengehouden door een ongewone actie van de Environmental Protection Agency (EPA), een agentschap dat verantwoordelijk is voor het handhaven en uitoefenen van de milieuwetgeving. De EPA heeft het project verboden middels wat effectief wordt beschouwd als een veto vooraf, iets wat volgens Northern Dynasty buiten haar mandaat valt.

Onder de regering van Obama had protest tegen deze gang van zaken geen effect, maar met de aanstelling van Donald Trump als nieuwe president wordt een nieuwe impuls gegeven. Scott Pruitt, bekend om zijn veertien rechtszaken tegen de EPA, wordt aangesteld als nieuwe EPA directeur. Hij is altijd een actief voorstander geweest van het terugdringen van de macht van de EPA, en wat hij beschouwd als de activistische agenda van het agentschap. Met de verkiezing van Trump wordt ook het herstel en de verbetering van de openbare infrastructuur in de VS een speerpunt. Om dit te realiseren zijn grondstoffen nodig, en laat Pebble nou net enorme hoeveelheden koper bevatten.

Beide ontwikkelingen hebben grote gevolgen gehad voor onze positie in Northern Dynasty, die wij over de afgelopen jaren hebben opgebouwd door deelname aan meerdere financieringsrondes. Zo participeerden wij begin 2016 nog in een financing op 33c, terwijl de koers inmiddels is opgelopen tot $4,41. De marktkapitalisatie van $1,3 miljard staat wat ons betreft nog steeds niet in de juiste verhouding met de $300 miljard aan metaal dat er in de grond zit.

Inmiddels zijn de ontwikkelingen bij Northern Dynasty weer in volle gang. Het bedrijf verwacht binnen een aantal maanden een (positieve) overeenkomst met de EPA te hebben gesloten. Vervolgens wordt een nieuwe economische studie verricht, die de basis zal vormen voor een hernieuwde licentieaanvraag.