Participeren

Het Commodity Discovery Fund is een beleggingsinstelling (fonds voor gemene rekening) naar Nederlands recht, opgericht door Willem Middelkoop. De beleggingen bestaan voornamelijk uit Canadese beursgenoteerde mijnbouw- en exploratiebedrijven.

Manager:                               Commodity Discovery Management B.V.
Juridisch Eigenaar:                Stichting Legal Owner CDFund
Bewaarder:                            KAS Trust & Depositary Services B.V.
Administrateur:                      Circle Investment Support Services B.V.
Financieel dienstverlener:      KAS Bank N.V.
Juridisch adviseur:                 Loyens & Loeff N.V.
Accountant:                            Ernst & Young Accountants LLP
Deelname vanaf:                    Euro 25.000 (extra participaties à Euro 5.000)
Instappen per:                        Maandelijks, per eerste van de maand
Inschrijfkosten:                       0,5%
Uitstappen per:                       Maandelijks*, per laatste van de maand
Uitstapkosten:                        1%
Management Fee:                  2% (1,5% bij een inschrijving vanaf EUR 1 miljoen)
Performance Fee:                  20% (15% bij een inschrijving vanaf EUR 1 miljoen)
Hurdle-rate:                            1,5% per kwartaal
High watermark:                     Eeuwigdurend

* Behoudens opschorting en beperking in bijzondere gevallen, zie paragraaf 4.10.4 van het Prospectus.

Rendement op basis van de intrinsieke waarde, na aftrek van alle kosten en de management fee maar voor aftrek van in- en uitstapkosten en eventuele performance fee. Zie het Prospectus op de website voor nadere informatie hieromtrent alsmede voor verdere informatie omtrent Commodity Discovery Fund en beheerder.