Strategie

Investeringsstrategie

Een succesvolle mijn heeft verschillende fases doorlopen. Het start met een “discovery hole”, het boorgat aan het begin van de minerale ontdekking. Daarna duurt het minimaal vijf tot tien jaar om tot een producerende mijn te komen. Vooral aan het begin van de cyclus, tijdens de ontdekkingsfase, wordt veel waarde gecreëerd.

In onderstaande grafiek zien we de waardeontwikkeling per aandeel gedurende de verschillende fases. Voor value-investors zoals wij, zijn vooral de discovery- en het begin van de productiefase interessant. In beide periodes zien we de beurswaarde meestal zeer sterk stijgen. Daar ligt dan ook het zwaartepunt van onze investeringen. Daartussen ligt een periode waarin haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd. In die periode worden bedrijven wel vaak overgenomen en daarom voor ons toch interessant om in de portfolio aan te houden.

Op de horizontale as staat het tijdsverloop, terwijl op de verticale as de waardeontwikkeling van het aandeel kan worden afgelezen. Elk rondje in de grafiek vertegenwoordigt één van onze investeringen. De grootste staan voor investeringen van minimaal een miljoen euro.

We onderscheiden de volgende fasen in de ontwikkeling van een mijnbouwbedrijf;

I Pre-discovery (Het exploratiebedrijf moet nog beginnen met boren)
II Discovery-fase (Boringen tonen een significante ontdekking aan)
III Mijn-planning (Studies moeten de haalbaarheid van het project aantonen)
IV Opstartfase van nieuwe mijn (Succesvolle productie laat de beurswaarde sterk stijgen)