Uitschrijven

U kunt, behoudens bijzondere omstandigheden die in het Prospectus worden genoemd, elke maand op de laatste dag van de maand uitstappen. Wel is er sprake van een opzegtermijn van 10 werkdagen. U kunt ook gedeeltelijk uitstappen maar uw participatie moet minimaal EUR 25.000 groot blijven.

Download hier het uitschrijfformulier.

U ontvangt uw geld ongeveer twee weken na het begin van de nieuwe maand. (Als u per 1 januari uitstapt dus rond 15 januari). Het fonds koopt uw participaties altijd terug tegen de NAV-waarde zoals deze door Circle Partners wordt berekend, na aftrek van de uitschrijfkosten van 0,5%.

Voor alle vragen hierover contact Circle Partners via investors.nl@circlepartners.com of 033-4673880. Ons kantoor in Aerdenhout bereikt u via info@cdfund.com of 023-8009970.