- 16.88% - 1.99% - 8.91% - 8.91%
Totaal CAGR YTD Januari

Ontwikkeling NAV/Benchmark

Het weergegeven bruto rendement is de waarde na aftrek van de kosten en de management fee maar voor aftrek van een eventuele performance fee.

Archief