- 27.08% - 3.19% - 19.46% - 6.79%
Totaal CAGR YTD Maart

Ontwikkeling NAV/Benchmark

Het weergegeven bruto rendement is de waarde na aftrek van de kosten en de management fee maar voor aftrek van een eventuele performance fee.

Archief