- 1.53% - 0.17% + 6.94% - 5.78%
Totaal CAGR YTD April

Ontwikkeling NAV/Benchmark

Het weergegeven bruto rendement is de waarde na aftrek van de kosten en de management fee maar voor aftrek van een eventuele performance fee.

Archief