- 21.77% - 2.51% - 13.60% - 5.14%
Totaal CAGR YTD Februari

Ontwikkeling NAV/Benchmark

Het weergegeven bruto rendement is de waarde na aftrek van de kosten en de management fee maar voor aftrek van een eventuele performance fee.

Archief