- 22.47% - 2.55% - 14.37% + 6.32%
Totaal CAGR YTD April

Ontwikkeling NAV/Benchmark

Het weergegeven bruto rendement is de waarde na aftrek van de kosten en de management fee maar voor aftrek van een eventuele performance fee.

Archief