- 7.49% - 0.86% + 0.47% - 3.07%
Totaal CAGR YTD Juni

Ontwikkeling NAV/Benchmark

Het weergegeven bruto rendement is de waarde na aftrek van de kosten en de management fee maar voor aftrek van een eventuele performance fee.

Archief