- 20.52% - 2.29% - 12.22% + 2.52%
Totaal CAGR YTD Mei

Ontwikkeling NAV/Benchmark

Het weergegeven bruto rendement is de waarde na aftrek van de kosten en de management fee maar voor aftrek van een eventuele performance fee.

Archief