Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een natuurlijke persoon. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat wij persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Behoudens in geval van een inschrijving voor een deelneming (zie hieronder), zullen wij deze gegevens nooit aan derden doorgeven. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage en wijziging van uw persoonsgegevens. Ook kunt u te allen tijde uw toestemming om deze gegevens te bewaren en te gebruiken, intrekken. U kunt hiervoor contact opnemen met Commodity Discovery Management B.V. Zandvoorterweg 77, 2111 GT Aerdenhout, Nederland of via info@cdfund.com.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens
Uw gegevens worden verwerkt door:
Commodity Discovery Management B.V., Zandvoorterweg 77, 2111 GT Aerdenhout, Nederland, Kamer van Koophandel 34302667.

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:
– U onze brochure download
– U deelneemt aan een presentatie en/of online webinar
– U uzelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief
– U contact opneemt met onze sales & relationship afdeling

Onderstaande persoonsgegevens worden door Commodity Discovery Management B.V. verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bestemming van de verzamelde gegevens:
De verzamelde gegevens kunnen door Commodity Discovery Management B.V. worden gebruikt om u te benaderen met betrekking tot Commodity Discovery Fund. De gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Persoonsgegevens worden eveneens verzameld wanneer u het Inschrijfformulier invult en instuurt teneinde deel te gaan nemen in Commodity Discovery Fund. Voor dat geval is een aparte privacyverklaring opgesteld, welke is aangehecht aan het inschrijfformulier.

Terug naar topBack to top