Disclaimer

Alle informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is op generlei wijze bedoeld als advies. De beslissing om participaties te kopen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus van het fonds. In dit document wordt meer informatie verschaft omtrent onder meer de risico’s en de kosten en die verbonden zijn aan een belegging in het Commodity Discovery Fund. Deze prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij Commodity Discovery Management B.V., Zandvoorterweg 77, 2111 GT te Aerdenhout, via de website www.cdfund.com of via (023) 800 9970.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Indien een belegging wordt overwogen wordt een ieder dringend aangeraden vooraf contact op te nemen met een professionele beleggingsadviseur, en zich uitvoerig te laten adviseren.

Commodity Discovery Fund is een beleggingsinstelling (fonds voor gemene rekening) naar Nederlands recht. De beheerder, Commodity Discovery Management B.V., heeft sinds 29 maart 2012 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is opgenomen in het register van de AFM. Op 21 juli 2014 is deze vergunning omgezet in een vergunning krachtens het “ICBE”-regime.

Het Commodity Discovery Fund spant zich in om juiste en actuele informatie in deze website op te nemen. Het Commodity Discovery Fund staat echter niet in voor de accuraatheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie en gegevens op de website of waar naar wordt verwezen, evenmin als voor de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of gebruik. Aan de op de website aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Terug naar topBack to top