Fund

Het Commodity Discovery Fund is een beleggingsinstelling (fonds voor gemene rekening) naar Nederlands recht, opgericht door Willem Middelkoop. De beleggingen bestaan voornamelijk uit Canadese en Australische beursgenoteerde mijnbouw- en exploratiebedrijven.

Investeringsstrategie
Het Commodity Discovery Fund is wereldwijd één van de weinige beleggingsfondsen met de nadruk op nieuwe grondstofontdekkingen. Grondstofvondsten creëren jaarlijks miljarden aan waarde. Exploratiebedrijven met een significante grondstofontdekking worden vaak binnen enkele jaren overgenomen. Deze vorm van investeren noemen we “Discovery Investing”. Door deze strategie werd er de afgelopen jaren gemiddeld elk kwartaal een bedrijf uit onze portfolio overgenomen. Meestal door een groter mijnbouwbedrijf op zoek naar extra reserves.

Een succesvolle mijn doorloopt verschillende fases. Het start met een “discovery hole”, het boorgat aan het begin van de minerale ontdekking. Daarna duurt het minimaal vijf tot tien jaar om tot een producerende mijn te komen. Vooral aan het begin van de cyclus, tijdens de ontdekkingsfase, wordt veel waarde gecreëerd. Voor value-investors zoals wij, zijn vooral de discovery- en de productiefase interessant. In beide periodes zien we de beurswaarde meestal zeer sterk stijgen. Daar ligt dan ook het zwaartepunt van onze investeringen. Daartussen ligt een periode waarin haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd. In die periode is een bedrijf wel vaak onderwerp van overnamepogingen en daarom toch interessant om in de portfolio aan te houden.