Maandbericht Juli 2018

Het resultaat over de maand juli kwam uit op -3.84%. Het verlies was kleiner dan onze twee benchmarks, die afgelopen maand met respectievelijk 4,7% (HUI) en 4,47% (CDNX) daalden. In de eerste index zijn beursgenoteerde goudproducenten vertegenwoordigd, terwijl de tweede een goede graadmeter is voor het investeringsklimaat in kleinere Canadese beursgenoteerde (exploratie)bedrijven. Deze bewegingen laten zien dat de malaise in de wereld van de grondstoffen nog niet geheel voorbij is. Vanaf een top(je) in januari zijn beide graadmeters nu met respectievelijk 24% en 27% gedaald. Nu steeds meer analisten beginnen te wijzen op de extreme onderwaardering van grondstoffen, vooral ten opzichte van de andere sectoren, verwachten we het begin van sectorrotatie de komende tijd. De nog steeds oplopende spanningen tussen de VS en veel andere landen doet de grondstoffensector ook geen goed. Toch denken we dat een akkoord tussen China en de VS het komende jaar mag worden verwacht. Ondanks de langdurige correctie blijft de instroom van kapitaal, in ons fonds, groter dan de uitstroom. 

Investeringen

De zogenaamde 'battery-metals', die tot voor kort nog goed presteerden, maakten afgelopen maanden een opvallende correctie door. Zo daalde Cobalt27, een bedrijf dat fysiek kobalt opslaat in afwachting van hogere prijzen, met bijna 16%, nadat het bedrijf voor $300 miljoen extra aandelen had geplaatst, om daarmee een ‘stream’ op de kobaltproductie uit de Voisey's Bay mijn binnen te halen. We gebruiken deze daling om posities in deze sector uit te breiden. De uraniumprijs vertoont een voorzichtig opgaande beweging na een daling vanaf 2007 (!), die nog versterkt werd na de melt-down van de kerncentrales in Fukushima in 2011. Uranium gerelateerde posities beslaan nu ongeveer 10% van de portfolio. Jaren geleden hadden we hoge verwachtingen van een diamantontdekking door Peregrine Diamonds in het arctische Canada. Nu jaren later en na een enorme verwatering van de aandelen is het bedrijf overgenomen door DeBeers. Helaas tegen een te lage waardering. 

Lees hier het laatste maandbericht (PDF).