Solgold legt (voorlopig) belangstelling van de grote mijnbouwers naast zich neer

Solgold, onze grootste positie, zegt voorlopig niet geïnteresseerd te zijn in de grote belangstelling van grote mijnbouwers voor haar Cascabel project, een grote koper/goudontdekking in Ecuador. In 2016 wees het bedrijf al een bod van $30 mio van BHP voor 10% van het project af. Recentelijk zegt het bedrijf belangstelling van Vale te hebben afgewimpeld. Voor het bedrijf komt de belangstelling te vroeg, en is het prijssentiment nog niet juist.

Deze aanhoudende belangstelling bewijst de significantie van dit grote koper/goudproject in Ecuador. Vanwege de jarenlange neergang in de mijnbouw, en de daarmee gepaarde onderinvesteringen in exploratie, is de hoeveelheid grote nieuwe ontdekkingen in met name koper sterk achtergebleven. Het gevolg is een enorme belangstelling van de grote mijnbouwers voor die enkele projecten met potentie voor grote koperproductie.

Een overname lijkt zelfs voor het bedrijf een kwestie van tijd te zijn. Ondanks bravoure van Solgold dat het bedrijf de expertise heeft om zelf de productiefaciliteit op te starten, is dit dermate kapitaalintensief dat het niet reëel is te verwachten dat dit zonder hulp van een kapitaalkrachtige partner zal plaatsvinden. Solgold geeft openlijk aan een voorkeur te hebben voor een samenwerking met Newcrest, een Australische goudproducent die reeds 14,5% van Solgold bezit.

Solgold wordt geholpen door berichten dat de strenge ‘windfall tax’ die door de vorige regering is ingesteld, vermoedelijk later dit jaar weer wordt afgeschaft, aangezien Ecuador verlegen zit om buitenlandse reserves. Mocht dit inderdaad plaatsvinden, dan ligt het mineraalrijke land voor het eerst sinds de enorme goudontdekking van Aurelian, 12 jaar geleden, weer helemaal open voor nieuwe ontdekkingen.

Solgold is een typisch voorbeeld van onze beleggingsstrategie, waarbij een relatief grote positie wordt genomen in bedrijven die grote ontdekkingen maken in grondstoffen die schaars worden. Hoewel het bedrijf sterk is weggezakt, verwachten wij dat de goede tijden voor onze belegging in Solgold nog zullen komen. We verwachten dat een overname van Solgold niet onder de 60p zal plaatsvinden. De huidige koers is 27p.

13 april 2018